Koolitusel tutvustatakse stsenaariumi kirjutamise põhialuseid, sh kuidas hakata tööle enda ideega, kuidas sellest töödelda stsenaarium, millistest osadest stsenaarium koosneb, milliste programmidega on kõige lihtsam stsenaariumit kirjutada. Lisaks antakse veel hulganisti praktilisi harjutusi filmi idee/loo leidmiseks.

Koolitus sobib hästi põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumi õpilastele, kes on huvitatud filmide tegemisest ja stsenaariumi kirjutamise kunsti sügavamaks õppimiseks. Samuti sobib koolitus väga hästi neile õpilastele, kes planeerivad oma gümnaasiumi uurimistöö siduda filmitegemise või filmiga seotud teemadega. Koolituse käigus jagatakse infot sobiliku kirjanduse kohta, mida hiljem on võimalik oma uurimistööde teoreetilises osas kasutada.